AcademicInfo

AcademicInfo

Stimați studenți, Implicarea voastră în evaluarea calității activității didactice desfășurată în Universitatea Babeș-Bolyai este foarte importantă. Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității vă invită să participați activ. Puteți face acest lucru rapid și eficient, completând online, semestrial, chestionarele…

Államvizsga Tematika Környezettudomány 2018 Február

Államvizsga Tematika Környezettudomány 2018 Február

Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Taylor,B.,1993,Állatatlasz,Guliver Kiadó,Budapest Endrédi,L.,2000,Biológiai vizsgállatok,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest  Ökológia-közösségi környezettan-biotóp, biocönózis, szukcesszió, ökoszisztéma, a fajok biotóphűsége Both,N.,Csorba,F,L.,1999,Ökológiai példatár I-II,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest Kárász,I.,1990,Ökológia és környezetvédelmi…