Licensz 2017 – tematika

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Államvizsga Tematika Környezettudomány 2017 Július

Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök

Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest

Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest

Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Taylor,B.,1993,Állatatlasz,Guliver Kiadó,Budapest

Endrédi,L.,2000,Biológiai vizsgállatok,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Ökológia-közösségi környezettan-biotóp, biocönózis, szukcesszió, ökoszisztéma, a fajok biotóphűsége

Both,N.,Csorba,F,L.,1999,Ökológiai példatár I-II,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Kárász,I.,1990,Ökológia és környezetvédelmi alapismeretek,Tanári segédkönyv KTM-Typotex Kft Budapest

Kárász,I.,1992,Ember és környezete-Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok-Nemzeti Szakképzési Intézet,Budapest

Száraz,P.,1987,Ökológiai zsebkönyv,Gondolat,Budapest

Fekete,G.,1981,Az ökológiai niche-in Hortobágyi,T.,Simon,T.,-szerk-Növényföldrajz és ökológia, Tankönyvkiadó Budapest

Radiaoktív izotopok és sugárzások fajtái, jellemzői, forrásai

Kanyar Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András, (2004)

Radioökológia és környezeti suárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

Mechanika – Kinematika, dinamika, sztatika, Munka és Energia, Általános tömegvonzás, Szilárdságtan, Nyugvó és áramló folyadékok és gázak. (Környezetfizikai alapok).

Szalay Béla, (1982), FIZIKA, Muszaki Könyvkiadó, Budapest

A folyók hidrológiája

Pándi G. (2003), Hidrológia, I kötet, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár

Pándi G.(2009), Folyékony halmazállapotú kontinentális vizek, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Serban Gh., Batinas R.H. , Notiuni practice de hidrologie generala, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj

Sorocovschi V., 2002, Hidrologia uscatului I, II, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Stef V., Costea M. (2009): Hidrologie aplicata, Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu

 Környezeti hatásvizsgálat

Barótfi, I., (2000) Környezettehnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (10 fejezet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html

Rédey Ákos, Módi Mihály, Tamaska László (2002), Környezetállapot-értékelés, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém (15-26 oldal)

http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Korponai%20J%C3%A1nos/k%C3%B6rnyzetallpot,%20hatastanulm%C3%A1ny/kornyezetallapot_ertekeles_VE.pdf

Kerényi Attila, (1995), Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

Védett területek menedzsmentje

Bartók,K.,2006,Az élő természet védelme a biodiverzitás védelme romániában, Ábel Kiadó,Kolozsvár

Bartók,K.,2012,Románia természetvédelmi területei és fenntartásuk kezelési módszerei,Ábel Kiadó.Kolozsvár

Höhn,M.,1998,A Kelemen havasok növényzetéről,Mentor Kiadó,Marosvásárhely

Kerényi,A.,2003,Európa természet és környezetvédelme,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Láng ,E.,1996,Környezetvédelmi lexicon, Akadémiai Kiadó,Budapest

Pájer,J.,2000,Természet és tájvédelem,Lővér Print,Sopron

Standovár,T.,Primack,R,B.,2001,A természetvédelmi biológia alapjai,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.