Licenţa

Taxa de şcolarizare!

Taxa de şcolarizare se plătește în 4 rate, după cum urmează:

rata I. 550 RON  (25% din taxă) până în data de 15 octombrie
rata II. 550 RON (25% din taxă) până în data de 15 decembrie
-rata III. 550 RON (25% din taxă) până în data de 15 martie

rata IV. 550 RON (25% din taxă) până în data de 15 mai

Contul IBAN

Cod Fiscal: 4305849    

Cont IBAN: RO76 TREZ 2165 0460 1X00 7224   

BN TREZORERIA CLUJ

Penalizare întârzierea plăţii: 0,04%/zi

Ordinul de plată în original se predă la secretariat!

Important:

Ghid proiect LICENTA -ISBE 2011

dosare licenta 2012